Η i-Solutions παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες πληροφορικής, αναλαμβάνοντας το σχεδιασμό και την εγκατάσταση τοπικών εταιρικών δικτύων και VPNs.
Οι υπηρεσίες μπορεί να αφορούν τη μελέτη και την υλοποίηση ενός δικτύου από την αρχή, επιλέγοντας το κατάλληλο υλικό σύμφωνα με τις ανάγκες δικτύωσης της δικής σας επιχείρησης και προχωρώντας στην εγκατάσταση στο χώρο σας. Επίσης, μπορεί να αφορούν την αναβάθμιση ή την επέκταση του ήδη υπάρχοντος δικτύου σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

Δίκτυα Η/Υ
Header image (typing)

Το τμήμα δικτύων της εταιρείας μας στηρίζεται στην άρτια τεχνική κατάρτιση και τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού μας πάνω στις τελευταίες τεχνολογίες. Η μελέτη και εγκατάσταση ενός δικτύου γίνεται τόσο σε επίπεδο υλικού (hardware) όσο και σε επίπεδο λογισμικού (software).

Μοιραστείτε αυτή την σελίδα :
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print