Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλάνο υποστήριξης της εταιρείας σας, σε Hardware support, Τηλεφωνικά κέντρα, παρακολούθηση και ρύθμιση δικτύων και servers. Η υποστήριξη μπορεί να γίνει είτε On demand, είτε με την σύναψη συμβολαίου υποστήριξης.