Έρευνες ικανοποίησης πελατών

Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει ειδική web εφαρμογή η οποία συνδέεται απευθείας με το ERP και μέσω αυτής υλοποιείται έρευνα ικανοποίησης πελατών.

Στον κάθε πελάτη αποστέλλεται ένα συγκεκριμένο Link (προσωποποιημένο ή ανώνυμο) για να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο ικανοποίησης.

Οι απαντήσεις καταγράφονται real time στο ERP όπου και είναι άμεσα επεξεργάσιμες από το αντίστοιχο τμήμα, ενώ οι εξαγωγή στατιστικών είναι μια πολύ εύκολη εργασία.

Μερικά από τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι:

Μοιραστείτε αυτή την σελίδα :
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print