Έτοιμες λύσεις

Διάφορες εταιρείες μας έχουν επιλέξει για να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε custom λύσεις οι οποίες επικοινωνούν με τα υπάρχοντα λογισμικά ERP. Δείτε μερικές από τις λύσεις που έχουμε υλοποιήσει: